Forma
Dö, 24.05.2018, 20:35Xoş gəlmisiniz! Гость | RSS
Əməkdaşlıqla

zirvələrə doğru!
Menyu
Bölmənin kateqoriyası
İnformatika [9]
riyaziyyat [5]
Terminlər lüğəti [1]
İzahlı lüğət [1]
Mdrik kəlamlar [1]
Mini çat
Sorğumuz
Saytı qiymətləndirin
Cavablar cəmi: 4251
Daxil olma forması
Qoşulma sürəti
Qoşulma sürətini yoxlamaq üçün
kim saydadir
Onlayn cəmi 1
Qonaqlar 1
İstifadəçilər 0


Анализ интернет сайта**************************
Zaqatala Tədris Mərkəzinə
yazmaq üçün**********************

**********************

Погода в Закаталах

Məqalələrin kataloqu


Ana səhifə » Məqalələr » Metodiki bölmə » İnformatika

Informatika fənnindən yoxlayıcı suallar
Informatika fənnindən yoxlayıcı suallar
 
1. İnformatika elminin tarixi, predmeti, məqsədi.
2. Formallaşdırma və modelləşdirmə.
 3. İnformasiya prosesləri və onların avtomatlaşdırılması.
4. İnformatika fənninin əhəmiyyəti və vəzifələri.
5. İnformasiyanın kodlaşdırılması.
 6. İnformasiya anlayışı. İnformasiyanın ölçü vahidləri.
7. Kompüterlərin inkişaf tarixi, nəsilləri.
8. Hesablama texnikası və İKT-nin meydana gəlməsi, təşəkkül tarixi, Azərbaycandakı müasir vəziyyəti.
9. Kompüterlərin quruluşu.
 10. Kompüterin daxiletmə qurğuları və onların funksiyaları.
11. Kompüterin xaricetmə qurğuları və onların funksiyaları.
12. Kompüterin yaddaş qurğusu, yaddaş.
13. Kompüterlə iş zamanı texniki təhlükəsizlik qaydaları.
14. Kompüterlərin hesabi və məntiqi əsasları. Say sistemləri.
15. Bir say sistemindən digərinə keçid qaydası.
16. Onluq say sistemində verilmiş ədədin ikilik say sistemində yazılışı.
17. Onluq say sistemində verilmiş ədədin səkkizlik say sistemində yazılışı.
18. Onluq say sistemində verilmiş ədədin onaltılıq say sistemində yazılışı.
19. İkilik say sistemində verilmiş ədədin səkkizlik say sistemində yazılışı.
20. İkilik say sistemində verilmiş ədədin on altılıq say sistemində yazılışı.
 21. İkilik say sistemində verilmiş ədədin onluq say sistemində yazılışı.
22. Səkkizlik say sistemində verilmiş ədədin onluq say sistemində yazılışı.
23. Onaltılıq say sistemində verilmiş ədədin onluq say sistemində yazılışı.
24. Alqoritm nəzəriyyəsi. Alqoritmlərin xassələri.
 25. Alqoritmlərin növləri.
26. Xətti alqoritmlər.
27. Budaqlanan alqoritmlər.
28. Dövri alqoritmlər.
29. Alqoritmlərin təsvir üsulları.
30. Alqoritmin blok-sxemlərlə təsviri.
31. Alqoritmin alqoritmik dildə təsviri.
32. Proqramlaşdırmanın əsasları. Proqramlaşdırma dilləri.
33. Pascal proqramlaşdırma dili, onun əlifbası.
34. Pascal dilində ifadələrin yazılması.
35. Pascal proqramlaşdırma dilinin operatorları.
36. Pascal dilində mənsubetmə operatoru.
37. Pascal dilində daxiletmə operatorlaru.
38. Pascal dilində çap (çıxış) operatorları.
39. Pascal proqramlaşdırma dilində xətti proqramların tərtibi.
40. Pascal proqramlaşdırma dilində budaqlanan proqramların tərtibi.
 41. Pascal proqramlaşdırma dilində dövri proqramların tərtibi.
42. Pascal proqramlaşdırma dilində xətti operatorlar, xətti proqramlar.
43. Pascal proqramlaşdırma dilində şərti keçid operatoru, onlardan istifadə etməklə proqramların tərtibi.
 44. Pascal proqramlaşdırma dilində şərtsiz keçid operatoru, onlardan istifadə etməklə proqramların tərtibi.
45. Pascal proqramlaşdırma dilində seçim operatoru, ondan istifadə etməklə proqramların tərtibi.
46. Pascal dilində massivlərin proqramlaşdırılması.
47. Boş operator
 48. Mürəkkəb operator
49. Parametrə görə dövr operatorları.
50. Şərtə görə dövr operatorları.
51. Pascal proqramlaşdırma dilində standart funksiyalar
52. Müasir fərdi kompüterlərin proqram təminatı. Əməliyyat sistemləri.
 53. MS DOS, Windows əməliyyat sistemi, Norton Commander haqqında ümumi məlumat.
54. Windows əməliyyat sistemi. İş stolu. 55. Əməliyyat sistemində fayllar üzərində aparılan əməliyyatlar.
 56. Əməliyyat sistemində qovluqlar üzərində aparılan əməliyyatlar.
 57. Windows Explorer- bələdçi proqramı.
58. Paint qrafik redaktoru və ondan istifadə.
59. Microsoft Word proqramında sənədlərin hazırlanması.
60. Microsoft Word proqramında sənədin yadda saxlanması.
61. Microsoft Word proqramında mətnin daxil edilməsi.
62. Microsoft Word proqramında mətnin redaktə edilməsi, formatlaşdırılması.
63. Microsoft Excel proqramı haqqında ümumi məlumat.
 64. Microsoft Excel proqramında elektron cədvəllərin hazırlanması.
65. Microsoft Excel proqramında işçi vərəqlərin adının dəyişdirilməsi.
66. Microsoft Excel proqramında sənədin yadda saxlanması.
 67. Microsoft Excel proqramında xanada olan informasiyanın redaktə edilməsi, formatlaşdırılması.
 68. Elektron cədvələ verilənlərin daxil edilməsi.
69. Microsoft PowerPoint proqramında təqdimatların hazırlanması.
70. Microsoft PowerPoint proqramında slaydlara mətn, şəkil və s. daxil edilməsi.
71. Microsoft PowerPoint proqramında sənədin yadda saxlanması.
72. Microsoft PowerPoint proqramında təqdimata səs effektlərinin daxil edilməsi.
73. Microsoft PowerPoint proqramında təqdimata müxtəlif effektlərin daxil edilməsi.
 74. Microsoft PowerPoint proqramında təqdimatların nümayişi.
75. Microsoft Access proqramı-verilənlər bazasının yaradılması.
76. Microsoft Access proqramı-verilənlər bazasının yadda saxlanılması.
77. Kompüter şəbəkəsi. Lokal və qlobal şəbəkələr.
78. İnternet şəbəkə xidməti və onun servisləri. İnformasiya axtarış sistemləri.
79. Kompüter şəbəkələri, İnternet.
80. İnformasiya axtarış sistemləri.
81. ax2+bx+c=0 kvadrat tənliyinin həlli üçün alqoritmi blok-sxemlə təsvir et.
 82. 1-dən 1000-ə qədər 3-ə bölünən ədədlərin cəmini və sayını tapmaq üçün alqoritmi blok-sxemlə təsvir et. 83. S=122+172+...+972 cəmini tapmaq üçün alqoritm qur və blok-sxemlə təsvir et.
84. 1-dən 100-ə qədər cüt ədədlərin cəmini, sayını tapmaq üçün alqoritmi blok-sxemlə qur: S = 2+4+6+...+98+100 K=?
85. Y=½x½ funksiyasının qiymətini tapmaq üçün alqoritmi blok-sxemlə təsvir et.
86. Ifadəni proqramlaşdırma dilində yaz: 54n2 + sin3x-arctg25x
87. Ifadəni proqramlaşdırma dilində yaz: ½x – 23sz½+ Ln(x2 + 4s2)
 88. Ifadəni proqramlaşdırma dilində yaz:
 89. 8 və 31 ədədlərinin cəmini tapmaq üçün proqram tərtib et.
90. 7 və 26 ədədlərinin cəmini tapmaq üçün proqram tərtib et.
91. Heron düsturu ilə üçbucağın sahəsini tapmaq üçün blok-sxem tərtib et.
92. Heron düsturu ilə üçbucağın sahəsini tapmaq üçün proqram tərtib et.
93. Ifadəni proqramlaşdırma dilində yaz: 4x2 + cos5x-arctg7x
94. Ifadəni proqramlaşdırma dilində yaz: 5y2 + sin3x-cos2x
95. Üçbucağın oturacağı və hündürlüyünə görə onun sahəsini hesablamaq üçün blok-sxem tərtib edin.
96. Üçbucağın oturacağı və hündürlüyünə görə onun sahəsini hesablamaq üçün proqram tərtib edin.
 97. İki ədəddin böyüyünü tapmaq üçün blok-sxem tərtib edin.
98. İki ədəddin böyüyünü tapmaq üçün proqram tərtib edin.
99. İki ədəddin kiçiyini tapmaq üçün blok-sxem tərtib edin.
100. İki ədəddin kiçiyini tapmaq üçün proqram tərtib edin.
101. 1-dən n-dək natural ədədlərin cəmini hesablamaq üçün blok-sxem tərtib edin.
102. 1-dən n-dək natural ədədlərin cəmini hesablamaq üçün proqram tərtib edin.
 103. 23510 ədədini ikilik say sistemində yaz.
104. 46710 ədədini ikilik say sistemində yaz.
105. 31410 ədədini səkkizlik say sistemində yaz.
106. 26610 ədədini səkkizlik say sistemində yaz.
 107. 48910 ədədini on altılıq say sistemində yaz.
 108. 2568 ədədini onluq say sistemində yaz.
109. 3710 ədədini on altılıq say sistemində yazın.
110. İkilik say sistemində verilmiş 1010101 ədədini onluq say sistemində yazın.
 111. İkilik say sistemində verilmiş 11001011 ədədini onluq say sistemində yazın.
 112. İkilik say sistemində verilmiş 111001 ədədini onluq say sistemində yazın.
 113. İkilik say sistemində verilmiş 1011111 ədədini onluq say sistemində yazın.
114. Səkkizlik say sistemində verilmiş 457 ədədini 10-luq say sistemində yazın.
115. Səkkizlik say sistemində verilmiş 641 ədədini 10-luq say sistemində yazın.
116. Səkkizlik say sistemində verilmiş 714 ədədini 10-luq say sistemində yazın.
117. 16-lıq say sistemində verilmiş 2B8 ədədini onluq say sistemində yazın
. 118. 16-lıq say sistemində verilmiş 5C7 ədədlərini onluq say sistemində yazın.
 119. 16-lıq say sistemində verilmiş 3D6 ədədini onluq say sistemində yazın.
120. 16-lıq say sisteminin verilmiş AF2 ədədini onluq say sistemində yazın.
121. Distant təhsil.
122. Aşağıdakı tənliyi həll edin və say sisteminin əsasını tapın: 5x=11x+7 ( II məchul indeksdədir)
 123. Aşağıdakı tənliyi həll edin və say sisteminin əsasını tapın: 13x=1112 (məchul  və 2 indeksdədir)
124. Aşağıdakı tənliyi həll edin və say sisteminin əsasını tapın: 54x=668 (x və 8 indeksdədir)
125. Aşağıdakı tənliyi həll edin və say sisteminin əsasını tapın: 32x=1014(x və 4 indeksdədir)
126. Aşağıdakı tənliyi həll edin və say sisteminin əsasını tapın: 44x+1=100x (məchullar  indeksdədir)
Bölmə: İnformatika | Daxil edib: Sprinq (09.06.2010) | Müəllif: Bahar müəllimə
Oxunub: 5549 | Şərhlər: 14 | Reytinq: 4.2/6
Şərhlər cəmi: 141 2 »
14 ELa Ela   (05.10.2014 17:35)
Salam Dostlarim!!!!

13 Ferid   (16.06.2014 13:21)
Salam

12 Zura   (14.08.2012 10:44)
Hello there!

10 Guler   (04.06.2012 15:04)
Salam zehmet olmasa 14cu sualin cavabini vererdiz de onceden tesekkurler

11 Sprinq   (09.06.2012 18:14)
ZTM-ə gəlin
Çünkü cavab bir cümləlik deyil!

9 vuqar   (30.04.2012 19:58)
x(n) massivinin musbet elementlerini azalma sirasina gore nizamlamali

8 SARVAN   (09.03.2012 13:04)
MEN
Cavab: Yeri deyil!!!

7 SARVAN   (09.03.2012 13:03)
SSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMM

6 SARVAN   (09.03.2012 13:03)
INFORMATIKA ELMI HAQQINDA

5 ərşah   (26.12.2011 23:42)
salam

2 xuraman   (02.02.2011 08:57)
paint qrafiki redaktoru haqqinda

3 Sprinq   (29.11.2011 08:19)
paint qrafiki redaktoru haqqinda
NƏ? Sualı zəhmət olmasa Tam yazın! angry

1-10 11-11
Qeydiyatdan keçmiş istifadəçilər şərhlər əlavə edə bilər.
[ Qeydiyyat | Daxil ol ]
Axtar
Teqlər

Musiqi mane olsa buradan
səsini azaldın və ya bağlayın


***********************

Ad günün mübarək!: Ismayil03(15)
**************************
Saytın dostları

**********************
 • Prezidentin mektebli saytı
 • kurikulum
 • tehsil portalı
 • Zaqatala
 • BİAZ
 • Innovativ Müəllimlər IMM
 • Zaqatala Tədris Mərkəzi 
 • antifenu
  *********************
 • Sayt yarat
 • Web_master üçün
 • Programlar_hamı üçün
 • Əyləcə dünyası
 • Runetin ən yaxşı saytları
 • Kulinariya
  **********************
 • Səbət

  *********************


  30 avqust 2010 tarixdən
  ***********************
  free counters


  *******************
  new!!!
  УстановитеFlash player